Prawo autorskie i prawo pokrewne. Szkolenie online z certyfikatem

Administracja / Prawo / Szkolenie online

Prawo autorskie i prawo pokrewne. Szkolenie online z certyfikatem

award

Szkolenie skierowane jest wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się prawami autorskimi, min. pracowników agencji reklamowych, pracowników radia, telewizji, pracowników portali informacyjnych, pracowników działów promocji, dziennikarzy, rzeczników prasowych. Szkolenie zainteresuje zarówno osoby zatrudnione w administracji publicznej (od poziomu gminy/miasta, poprzez poziom powiatowy, wojewódzki, a skończywszy na urzędach i agencjach centralnych) jak i w firmach prywatnych.

Podczas szkolenia z prawa autorskiego i praw pokrewnych, zostaną omówione najważniejsze pojęcia związane z prawami autorskimi, zostanie wyjaśnione między innymi pojęcie dzieła na tle obowiązujących przepisów prawa. Uczestnicy podczas sesji szkoleniowej dowiedzą się w jaki sposób tworzyć umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, kiedy i w jaki sposób można korzystać z cudzego dzieła bez zgody autora oraz jaka jest różnica pomiędzy umową licencyjną, a przenoszącą autorskie prawa majątkowe. Jednym z ostatnich punktów szkolenia będzie omówienie zasad korzystania z wizerunku zgodnie z zasadami związanymi z prawami autorskimi oraz ochroną danych osobowych.
 

 

Czas trwania: 4 godziny
Miejsce szkolenia:  platforma do prowadzenia szkoleń online
Szkolenie odbywa się online na żywo.


Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie .pdf.

Po zakończeniu szkolenia wydajemy certyfiakt oraz zaświadczenie ukończenia kursu przesłane na wskazany adres do korespondencji.

W ramach szkolenia uczestnicy poza materiałami szkoleniowymi otrzymają dodatkowe dokumenty omawiane podczas zajęć oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez dwa tygodnie od zakończenia szkolenia.

 

Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego oraz zorganizowanie szkolenia z zakresu "Prawo autorskie i prawo pokrewne" w trybie stacjonarnym a także jako szkolenie zakmknięte dedykowane konkretnej grupie osób.

 

Program szkolenia:

 • Wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z prawami autorskimi i własnością intelektualną.
 • Zakres ochrony (przedmiot i podmiot ochrony praw autorskich).
 • Prawa autorskie majątkowe i osobiste.
 • Dziedziczność praw autorskich.
 • Omówienie i zaprezentowanie najważniejszych aktów prawnych związanych z ochroną praw autorskich (krajowe akty prawne oraz akty prawa wspólnotowego).
 • Zasady „sprzedaży” dzieła.
 • Warunki udzielania licencji na korzystanie m.in. z programów komputerowych.
 • Pojęcie plagiatu i odpowiedzialność związana z naruszeniem praw autorskich.
 • Omówienie najczęstszych przypadków związanych z naruszeniem praw autorskich.
 • Omówienie błędów popełnianych przez strony umów w zakresie praw autorskich.
 • Jak skonstruować umowę o przekazanie praw autorskich.
 • Elementy obligatoryjne i fakultatywne w zakresie umów przenoszących prawa autorskie.
 • „Dobre praktyki” w umowach przenoszących prawa autorskie.
 • Zakres obowiązków pracownika wynikający z umowy o pracę, a prawa autorskie.
 • Czy można podpisać umowę o dzieło z własnym pracownikiem?
 • Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy w związku z naruszeniem własności intelektualnej podmiotu trzeciego.
 • Ochrona własności intelektualnej w jednostce, zasady, podmioty uprawnione do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych,
 • Sprzedaż własności intelektualnej przez organizacje, jednostki i firmy.
 • Korzystanie z zasobów internetu.
 • Tworzenie dzieł na podstawie zdjęć, grafik, muzyki dostępnej w internecie.
 • Informacje prasowe – wykorzystanie, przetworzenie.
 • Wizerunek człowieka jako dobro chronione.
 • Pytania uczestników.
 • Podsumowanie szkolenia.

 

 

Przedstawienie prowadzącego szkolenie

Trenerem prowadzącym szkolenie jest Marcin Sobota, prawnik z ponad 13 letnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz sektora publicznego i prywatnego. Specjalizacja prowadzącego to tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, ochrona własności intelektualnej, analiza i tworzenie umów cywilnych.
 

Trener jest praktykiem w zakresie prowadzonych szkoleń, podczas swojej pracy zawodowej przeprowadził setki audytów z zakresu ochrony informacji w jednostkach publicznych i prywatnych w tym audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa (RODO). Współpracował ze spółkami prawa handlowego w zakresie opracowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Tworzył regulaminy zamówień publicznych do 30 000 euro oraz regulaminy zamówień publicznych do 130 000 zł.
 

Marcin Sobota jest autorem prac na temat dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Podczas swojej współpracy z instytucjami publicznymi i firmami prywatnymi tworzył umowy cywilnoprawne, min. przenoszące autorskie prawa majątkowe, zawierające klauzule poufności oraz umowy powierzenia danych osobowych. Szkolenia prowadzone przez Marcina Sobotę charakteryzuje się praktycznym podejściem do tematyki szkolenia.

 

 

Szkolenie poprowadzi: ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota


Wybierz odpowiadający Ci termin

26.07.2024 - 26.07.2024
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Cena:

429,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: