Powrót na rynek pracy. Mamy po macierzyńskim- analiza CV, metody autoprezentacji, narzędzia rekrutacyjne

HR / BHP / Szkolenie hybrydowe / TORUŃ

Powrót na rynek pracy. Mamy po macierzyńskim- analiza CV, metody autoprezentacji, narzędzia rekrutacyjne

award

Czy czujesz się zniechęcona do powrotu do pracy ze względu na brak motywacji, poczucia możliwości lub odpowiednich kompetencji? Czy chcesz zmienić ten stan rzeczy i otworzyć przed sobą nowe perspektywy?

Dołącz do naszego innowacyjnego programu aktywizacji, który został stworzony specjalnie dla Mam powracających na rynek pracy! Oferujemy Ci wsparcie i narzędzia, które pozwolą Ci odzyskać pewność siebie, znaleźć motywację do działania i rozwijać kompetencje niezbędne do osiągnięcia sukcesu.Celem programu jest aktywizacja Mam, które wracają na rynek pracy lub nie planują powrotu do pracy ze względu na brak motywacji, możliwości oraz brak kompetencji.

 


Program szkolenia:
-Narzędzia radzenia sobie ze stresem
o Techniki mindfullness i medytacji.
o Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe.
o Planowanie czasu i zarządzanie priorytetami.
o Sztuka pozytywnego myślenia.

-Plan na siebie- odkrywanie swojego potencjału
o Opracowanie indywidualnych planów zawodowych metodą GROW oraz Design Thinking,
o. Analiza CV i korekta,
o Analiza trafności wyboru oferty w oparciu o kompetencje (test w trakcie),
o Podsumowanie głównego celu i metod realizacji,

-Rozmowa kwalifikacyjna- jak się wyróżnić?

1. Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej:
-Definicja komunikacji i jej znaczenie w miejscu pracy.
-Elementy skutecznej komunikacji: jasność, spójność, empatia.
-Rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

2. Doskonalenie umiejętności werbalnych:
-Budowanie klarownych i zrozumiałych komunikatów.
-Wykorzystanie pytań otwartych i zamkniętych.
-Techniki aktywnego słuchania i wyrażania opinii.

3.Doskonalenie umiejętności niewerbalnych:
-Rola gestów, mimiki twarzy i postawy ciała w komunikacji.
-Świadome wykorzystanie kontaktu wzrokowego.
-Zrozumienie różnic kulturowych w języku ciała.

4.Rozwijanie umiejętności słuchania i empatii:
-Techniki aktywnego słuchania: powtórne sformułowanie, potwierdzenie zrozumienia.
-Rozwijanie empatii i zrozumienia perspektywy drugiej osoby.
-Radzenie sobie z różnicami zdań i konfliktami komunikacyjnymi.
-Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami komunikacyjnymi:
-Rozpoznawanie i radzenie sobie z agresją, konfliktem i krytyką.

5.Techniki zarządzania emocjami w trudnych sytuacjach:
-Rozwiązywanie problemów i negocjacje.
-Budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych:
-Budowanie zaufania i szacunku w relacjach.
-Komunikacja w zespole: delegowanie zadań, współpraca i wspieranie kolegów.
Wyrażanie uznania i pochwał.
-Znajomość typów osobowości i zarządzanie emocjami w oparciu o umiejętność rozpoznawania zachowań "przeciwnika".

 


Czas szkolenia: 9-16 forma dowolna: stacjonarna lub online.

Najbliższy wolny termin to 25 maja. Inne terminy możemy uzgadniać indywidualnie.
Koszt: 500 zł brutto.


Korzyści: certyfikat uczestnictwa o tytule: "Mistrz rekrutacji i negocjacji biznesowych".
Po zakończeniu szkolenia: BONUS! Opieka merytoryczna i mentoringowa w procesie rekrutacji (pomoc telefoniczna i mejlowa, doradztwo w wyborze oferty). 

Szkolenie poprowadzi: Martyna Sepioło


Wybierz odpowiadający Ci termin

25.05.2024 - 25.05.2024
HR / BHP / Szkolenie hybrydowe / kujawsko-pomorskie / TORUŃ

Cena:

500,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: