Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego w praktyce - kurs online

Administracja / Prawo / Szkolenie online

Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego w praktyce - kurs online

award

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Uczestnik szkolenia zapozna się z rodzajami świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, pojęciem małżeństwa w polskim prawie, prawnego dochodzenia ustalenia ojcostwa oraz szeroko pojętym sądownictwem rodzinnym.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. PODSTAWY PRAWA RODZINNEGO 10 godz.
a) Świadczenia rodzinne: Rodzaje świadczeń rodzinnych, Dodatki do zasiłku rodzinnego, Świadczenia opiekuńcze
b) Pojęcie i źródła prawa rodzinnego: Małżeństwo, Prawa i obowiązki małżonków, Małżeńskie ustroje majątkowe, Ustanie małżeństwa, Separacja
c) Ustalenie pochodzenia dziecka: Stosunki między rodzicami a dziećmi, Przysposobienie, Obowiązek alimentacyjny, Opieka i kuratela
d) Alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Sądownictwo rodzinne, Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach rodzinnych na terenie Unii Europejskiej 
Razem liczba godzin: 10

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

Szkolenie poprowadzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

01.10.2023 - 01.10.2023
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Cena:

139,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

01.11.2023 - 01.11.2023
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Cena:

139,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

01.12.2023 - 01.12.2023
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Cena:

139,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: