Podstawy prawa karnego, rodzinnego i administracyjnego z elementami wiedzy o wybranych patologiach społecznych - kurs online

Administracja / Prawo / Szkolenia Online

Podstawy prawa karnego, rodzinnego i administracyjnego z elementami wiedzy o wybranych patologiach społecznych - kurs online

award

Cel szkolenia: zaznajomienie uczestnika z podstawami prawa karnego, rodzinnego i administracyjnego. W szkoleniu omówiono zagadnienia dotyczące zjawiska uzależnienia, kwestii chorób psychicznych oraz ubezwłasnowolnienia całkowitego i częściowego. Uczestnik zdobędzie wiedzę dotycząca tematyki wybranych patologii społecznych, w tym pozna charakterystykę niedostosowania społecznego, zjawiska agresji i prostytucji.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY PRAWA KARNEGO 13 godz.
Uzależnienia, Status osoby z zaburzeniami psychicznymi, Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe, Prawo pożytku publicznego, Prawo rodzinne, karne i administracyjne, Alimenty
II. WYBRANE PATOLOGIE SPOŁECZNE 10 godz.
Rodzinne uwarunkowania niedostosowania społecznego, Zjawisko agresji, Zjawisko prostytucji
Razem liczba godzin: 23

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

25.10.2021 - 25.10.2021
Administracja / Prawo / Szkolenia Online

Cena:

149,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: