Podstawy dietetyki z elementami diagnozy i terapii zaburzeń odżywiania - kurs online

Dietetyka / Szkolenia Online

Podstawy dietetyki z elementami diagnozy i terapii zaburzeń odżywiania - kurs online

award

Cel szkolenia: poznanie podstaw dietetyki, w tym charakterystyki składników pokarmowych, budowy układu pokarmowego, piramidy zdrowego żywienia, a także planowania jadłospisów. Celem szkolenia jest także przybliżenie problematyki zaburzeń odżywiania, wraz z przykładami zachowań diagnostycznych, uwrażliwiającymi na pojawiające się wczesne niepokojące sygnały, a także metody skutecznego reagowanie na nie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ I. PODSTAWY DIETETYKI (9 godz.)
Składniki pokarmowe stanowiące źródło energii; Charakterystyka węglowodanów; Charakterystyka tłuszczów; Charakterystyka białek; Budowa układu pokarmowego - trawienie węglowodanów, tłuszczów i białek; Procesy energetyczne zachodzące w organizmie człowieka; Składniki pokarmowe nie dostarczające energii; Składniki mineralne; Piramida zdrowego żywienia; Podział produktów na grupy; Planowanie jadłospisów
MODUŁ II. POPULARNE ZABURZENIA ODŻYWIANIA U CZŁOWIEKA (9 godz.)
Anoreksja; Manoreksja – anoreksja u mężczyzn; Bulimia; Ortoreksja – obłęd zdrowego odżywiania; Kompulsywne jedzenie – czyli zajadanie problemów
MODUŁ III. METODY WSPARCIA TERAPEUTYCZNEGO W PRZYPADKU ZABURZEŃ ODŻYWIANIA (7 godz.)
Leczenie bulimii – psychoterapia; Leczenie anoreksji – psychoterapia; Leczenie ortoreksji – psychoterapia
Razem liczba godzin: 25

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

25.10.2021 - 25.10.2021
Dietetyka / Szkolenia Online

Cena:

179,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: