Ochrona danych osobowych w aspekcie praktycznym

Administracja / Prawo / Szkolenia Online

Ochrona danych osobowych w aspekcie praktycznym

award

Szkolenie skierowane jest wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się czynnościami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych zatrudnionymi zarówno w administracji publicznej jak i w firmach prywatnych.

Podczas szkolenia zostaną omówione zasady przetwarzania danych osobowych zgodne z obowiązującymi przepisami. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę, która pozwoli im na przygotowanie dokumentów wewnętrznych zawierających procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych w jednostce. Szkolenie ma za zadanie wskazać właściwy sposób wypełnienia obowiązków, które spoczywają na Administratorze Danych Osobowych, min. obowiązku informacyjnego. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili samodzielnie stworzyć umowy powierzenia danych osobowych oraz określić status jednostki względem przetwarzanych danych osobowych (procesor, administrator, współadministrator)

 

Czas trwania: 5 godzin :  9:00-14:00 
Miejsce szkolenia: Microsoft Teams (szkolenie on-line)


Szkolenie odbywa się online na żywo.
Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie .pdf.

Po zakończeniu szkolenia wydajemy certyfiakt oraz zaświadczenie ukończenia kursu przesłane na wskazany adres do korespondencji.
Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego
Program szkolenia:

 • Pojęcie danych osobowych na tle obowiązujących przepisów prawa.
 • Najważniejsze pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych - przetwarzanie, naruszenie ochrony danych osobowych, profilowanie, dane biometryczne.
 • Obowiązki ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH względem przetwarzanych danych.
 • Czym jest i jak należy wypełnić obowiązek informacyjny?
 • Czym jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 • Inne niż zgoda podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych.
 • Czym jest analiza ryzyka i jak należy ją przeprowadzić?
 • Jak właściwie zabezpieczyć dane osobowe?
 • Zabezpieczenia fizyczne i informatyczne – jakie i kiedy stosować.
 • Monitoring wizyjny – kiedy jest dopuszczalny?
 • Monitoring GPS – czy jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
 • Procedury wewnętrzne w jednostce/firmie związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Kim jest podmiot przetwarzający?
 • Różnica pomiędzy procesorem, administratorem i współadministratorem.
 • Jak skonstruować umowę powierzenia danych osobowych.
 • Rola Inspektora Ochrony Danych Osobowych – kiedy jest obligatoryjny.
 • Odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych.
 • Rola organu nadzorczego w procesie ochrony danych osobowych.
 • Kontrole organu nadzorczego – jak się przygotować, zakres kontroli, kary administracyjne.
 • Pytania uczestników.
 • Podsumowanie szkolenia.

 Zapraszamy

Szkolenie poprawdzi: ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota


Wybierz odpowiadający Ci termin

10.12.2021 - 10.12.2021
Administracja / Prawo / Szkolenia Online

Cena:

249,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: