Mediacje rodzinne i małżeńskie z elementami prawa - kurs online

Administracja / Prawo / Szkolenia Online

Mediacje rodzinne i małżeńskie z elementami prawa - kurs online

award

Cel szkolenia: zapoznanie Kursantów z możliwościami zastosowania metody mediacji w sytuacjach sporów rodzinnych, środowiskach lokalnych, zabezpieczania kwestii konfliktowych podczas sytuacji pre – i post rozwodowej. Szkolenie uzupełnione jest o elementy prawa.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. MEDIACJE RODZINNE I MAŁŻEŃSKIE 10 godz.
a) Typologia mediacji, b) Czym są usługi mediatorskie, funkcje i cele mediatora? c) Na czym polega wsparcie emocjonalne w pracy mediatora? d) Cechy efektywnego procesu mediacyjnego, e) Etyka w zawodzie mediatora, f) Komunikacja interpersonalna i asertywność – główne zasoby w pracy mediatora, g) Dziecko w procesie mediacji, h) Podstawy Psychologii Rodziny: Środowisko rodzinne, style wychowania i funkcje rodziny, i) Uzależnienia w rodzinie, j) Społeczne kompetencje mediatora : zarządzanie czasem i automotywacja
II. ELEMENTY PRAWA 5 godz.
a) Prawo – pojęcie i budowa, b) Przedmiotowe i podmiotowe ujęcie prawa, c) Norma prawna i przepis, d) Podział norm prawnych, e) Akty prawne i tekst prawny, f) Stosowanie i wykładnia prawa, g) Podział prawa na gałęzie, h) Źródła prawa,
i) Sprawiedliwość prawa
Razem liczba godzin: 15

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

25.10.2021 - 25.10.2021
Administracja / Prawo / Szkolenia Online

Cena:

189,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: