Intendent – specjalista żywienia zbiorowego w szkole i żłobku - kurs online

Dietetyka / Szkolenia Online

Intendent – specjalista żywienia zbiorowego w szkole i żłobku - kurs online

award

Cel szkolenia: Przedstawienie zagadnień pracy intendenta, w tym obowiązków pracy, jej organizacji oraz obsługi dokumentacji. W szkoleniu przedstawiono wiedzę z zakresu żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

Dodatkowe informacje: Szkolenie doskonalące.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł I. Obowiązki w pracy intendenta 16 godz.
Zawód intendenta; Gospodarka magazynowa w gastronomii; Organizacja pracy w magazynie - przyjęcie towaru; Dokumentacja magazynowa; Zasady GHP/GMP oraz system HACCPDyscyplina finansów publicznych i odpowiedzialność za jej naruszenie
Moduł II. Żywienie dzieci i młodzieży w placówce oświatowej 10 godz.
Potrzeby żywieniowe dzieci i młodzieży w wieku szkolnym; Rola witamin i składników mineralnych w żywieniu dzieci i młodzieży; Karta żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szkole; Najczęstsze wady w żywieniu dzieci i młodzieży; Informowanie o alergenach; Metody obróbki kulinarnej – zalecenia; Zasady układania jadłospisów
Razem liczba godzin: 26

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

25.10.2021 - 25.10.2021
Dietetyka / Szkolenia Online

Cena:

299,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: