BIP Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej. Szkolenie online z certyfikatem

Administracja / Prawo / Szkolenie online

BIP Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej. Szkolenie online z certyfikatem

award

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawą prawną funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej. Uczestnicy podczas szkolenia dowiedzą się czym jest BIP, jaka jest podstawa prawna jego funkcjonowania, jakie informacje są obligatoryjne do umieszczenia na BIP-ie, a jakie fakultatywne. Podczas szkolenia zostaną omówione najczęstsze błędy popełniane podczas redagowania storn BIP.
 

Grupą docelową są pracownicy administracji publicznej począwszy od pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, a skończywszy na pracownikach ministerstw i innych urzędów centralnych. W szkoleniu powinny wziąć udział w szczególności osoby odpowiedzialne w jednostce za udostępnianie informacji publicznej oraz redagowanie stron BIP.


 

Uczestnicy po szkoleniu z BIP posiadli umijętności z zakresu:

- redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- samodzielne opracowywanie informacji do umieszczenia na Biuletynie Informacji Publicznej,

- odpowiednio oznaczanie informacji umieszczanej na stornie Biuletynu Informacji Publicznej

- samodzielne odnajdywania błędów na stronach BIP,


 

Czas trwania: 4 godziny
Miejsce szkolenia:  platforma do prowadzenia szkoleń online
Szkolenie odbywa się online na żywo.

 

Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie .pdf.

Po zakończeniu szkolenia wydajemy certyfiakt oraz zaświadczenie ukończenia kursu przesłane na wskazany adres do korespondencji.

W ramach szkolenia uczestnicy poza materiałami szkoleniowymi otrzymają dodatkowe dokumenty omawiane podczas zajęć oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez dwa tygodnie od zakończenia szkolenia.
 

Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego oraz zorganizowanie szkolenia z zakresu "BIP - Biuletyn Informacji Publicznej" w trybie stacjonarnym a także jako szkolenie zakmknięte dedykowane konkretnej grupie osób.

 

 

Program szkolenia:

1. Informacja publiczna – omówienie najważniejszych zasad wynikających z ustawy.

2. Kto ma obowiązek udostępniania informacji publicznej?
3. Rola i znaczenie Biuletynu Informacji Publicznej w kontekście prawa obywatela do dostępu do informacji publicznej.

4. Zasady udostępniania informacji na Biuletynie Informacji Publicznej- jakie podmioty są zobligowane do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.

5. Jakie informacje muszą być umieszczone na Biuletynie Informacji Publicznej.

6. Jakie informacje można udostępniać na Biuletynie Informacji Publicznej.

7. Czego nie można zamieszczać na Biuletynie Informacji Publicznej.

5. Jak prawidłowo oznaczyć informacje na BIP-ie (wytworzył, udostępnił).

9. Redakcja BIP. Kto może być redaktorem BIP-u? Obligatoryjne i fakultatywne informacje o redakcji BIP.

6. Aspekty techniczne BIP.

7. Dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej dla osób niepełnosprawnych (słabo widzących).

8. Jak przestrzegać zasad odnoszących do prywatności osób fizycznych podczas publikacji informacji na BIP (ochrona danych osobowych na BIP).

9. Anonimizacja informacji zamieszczanych na BIP – zasady.

10. Odpowiedzialność za nieudostępnienie informacji publicznej.

11. Najczęstsze błędy popełniane przy redagowaniu Biuletynu Informacji Publicznej.

12. Terminy na udostępnianie informacji publicznej na BIP.

13. Omówienie BIP-u na wybranych przykładach.

14. Pytania uczestników.

 

 

Przedstawienie prowadzącego szkolenie

Trenerem prowadzącym szkolenie jest Marcin Sobota, prawnik z ponad 13 letnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz sektora publicznego i prywatnego. Specjalizacja prowadzącego to tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, ochrona własności intelektualnej, analiza i tworzenie umów cywilnych.
 

Trener jest praktykiem w zakresie prowadzonych szkoleń, podczas swojej pracy zawodowej przeprowadził setki audytów z zakresu ochrony informacji w jednostkach publicznych i prywatnych w tym audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa (RODO). Współpracował ze spółkami prawa handlowego w zakresie opracowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Tworzył regulaminy zamówień publicznych do 30 000 euro oraz regulaminy zamówień publicznych do 130 000 zł.
 

Marcin Sobota jest autorem prac na temat dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Podczas swojej współpracy z instytucjami publicznymi i firmami prywatnymi tworzył umowy cywilnoprawne, min. przenoszące autorskie prawa majątkowe, zawierające klauzule poufności oraz umowy powierzenia danych osobowych. Szkolenia prowadzone przez Marcina Sobotę charakteryzuje się praktycznym podejściem do tematyki szkolenia.

 

 

Szkolenie poprowadzi: ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota


Wybierz odpowiadający Ci termin

02.08.2024 - 02.08.2024
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Cena:

499,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

06.09.2024 - 06.09.2024
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Cena:

499,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

08.10.2024 - 08.10.2024
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Cena:

499,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

14.11.2024 - 14.11.2024
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Cena:

499,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

12.12.2024 - 12.12.2024
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Cena:

499,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: