ABC Prac budowlanych

HR / BHP / Stacjonarne

ABC Prac budowlanych

GOLD award

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami z zakresu prowadzenia prac budowlanych wraz z przestrzeganiem przepisów bhp oraz prawidłowym przygotowaniem
stanowiska pracy wraz z przystępnym komentarzem. Obszerne omówienia autentycznych przykładów nie przestrzegania przepisów bhp w budownictwie.
 

Szkolenie przeznaczone dla osób wchodzących na rynek pracy, przekwalifikujących się oraz pracodawców, zleceniodawców osób kierujących pracownikami.


Program szkolenia:
- Ogólne przepisy bhp
Ergonomia stanowisk pracy
- Maszyny i urządzenia techniczne
- Prace budowlane oraz prace szczególnie niebezpieczne
- Transport i magazynowanie materiałów
- Środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej
- Wypadki w pracy

 

Korzyści z udziału w szkoleniu to m.in.:

  • zapoznanie uczestników prawidłowymi procedurami przygotowania stanowiska pracy do wykonywania prac budowlanych,
  • zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlanych,
  • uporządkowanie wiadomości z zakresu profilaktycznych działań mających na celu eliminację wypadków w pracy,
  • zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców oraz osoby kierujące pracownikami w czasie przygotowania stanowiska pracy,
  • zdobycie podstawowych umiejętności dotyczących prowadzonej kontroli realizacji prac budowlanych przez PIP.

     

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistę z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, na co dzień zajmującym się zagadnieniami związanymi nadzorem nad bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle oraz badaniem okoliczności wypadków w pracy, wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.

 

Każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe.
Wydajemy certyfikat oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

 

 

 

Szkolenie poprawdzi: WYKWALIFIKOWANI.EU Anna Jedziniak


Brak dostępnych terminów szkoleń