Szkolenia HR / BHP

GOLD
HR / BHP / Szkolenie stacjonarne / Różne Miasta

Wypadek w pracy to nie zawsze przypadek

WYKWALIFIKOWANI.EU Anna Jedziniak
Brak dostępnych terminów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami z zakresu prowadzenia postępowania powypadkowego, 
tworzenia dokumentacji powypadkowej wraz z przystępnym komentarzem. Obszerne omówienia autentycznych przykładów.
 

Szkolenie przeznaczone dla pracodawców, managerów, pracowników działów kadr, jak również członków związków zawodowych i rad pracowniczych oraz służb bhp i
osób pełniących obowiązki służby bhp.


Program szkolenia:
- Ogólne przepisy związane z tematyką wypadków w pracy
- Postępowanie kontrolne PIP w związku z wypadkiem w pracy na terenie zakładu pracy
- Zagrożenia w środowisku pracy
- Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy
- Najczęstsze nieprawidłowości w postepowaniu wypadkowym
- Analiza przypadku – dla postępowania wypadkowego (ćwiczenia) 

Korzyści z udziału w szkoleniu to m.in.:
zapoznanie uczestników prawidłowymi procedurami postępowania w przypadku zaistnienia wypadku w pracy,
- zapoznanie uczestników z uprawnieniami Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych organów nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny badających zaistniały wypadek w pracy,
- uporządkowanie wiadomości z zakresu obowiązków zarówno dla „pracodawcy” oraz „poszkodowanego” związanych z zaistniałym wypadkiem w pracy,
- zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy w ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadku oraz formułowane wnioski pokontrolne,
- zdobycie podstawowych umiejętności dotyczących budowania odpowiedzi na środki prawne oraz prowadzenie procedury odwoławczej w przypadku kontroli PIP związanej w zaistniałym wypadkiem w pracy.

 

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistę z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, na co dzień zajmującym się zagadnieniami związanymi nadzorem nad bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle oraz badaniem okoliczności wypadków w pracy, wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.


Każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe.
Wydajemy certyfikat oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


 

Cena brutto
400,00 zł
Zapisz się
GOLD
HR / BHP / Szkolenie stacjonarne / Różne Miasta

Kontrola zakładu przez Państwową Inspekcję Pracy

WYKWALIFIKOWANI.EU Anna Jedziniak
Brak dostępnych terminów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami z zakresu prowadzenia kontroli przez organy administracji
publicznej wraz z przystępnym komentarzem. Obszerne omówienia autentycznych przykładów.
 

Szkolenie przeznaczone dla pracodawców, managerów, pracowników działów kadr, jak również członków związków zawodowych i rad pracowniczych oraz służb bhp i osób pełniących obowiązki służby bhp.


Program szkolenia:
- Ogólne przepisy związane z tematyką pracodawców, przedsiębiorców
- Uprawnienia Inspektora Pracy oraz podmiotu kontrolowanego w czasie prowadzonej kontroli organów Państwowej Inspekcji Pracy
- Przebieg kontroli PIP
- Najczęstsze nieprawidłowości
- Sankcje, wykroczenia wobec stwierdzonych naruszeń przepisów prawa pracy oraz przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
- Tworzenie odpowiedzi na środki prawne (ćwiczenia)

 

Korzyści z udziału w szkoleniu to m.in.:
zapoznanie uczestników z uprawnieniami Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych organów nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny,
- przedstawienie obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników, zleceniobiorców i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
- zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy w prowadzonej dokumentacji pracowniczej,
- zdobycie podstawowych umiejętności dotyczących budowania odpowiedzi na środki prawne oraz prowadzenie procedury odwoławczej.

 

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistę z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, na co dzień zajmującym się zagadnieniami związanymi nadzorem nad bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle oraz badaniem okoliczności wypadków w pracy, wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.Każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe.
Wydajemy certyfikat oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


 

Cena brutto
400,00 zł
Zapisz się
GOLD
HR / BHP / Szkolenie stacjonarne /

ABC prawa pracy wraz z pracami szczególnie niebezpiecznymi

WYKWALIFIKOWANI.EU Anna Jedziniak
Brak dostępnych terminów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z szerokim komentarzem na autentycznych przypadkach nieprzestrzegania przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 

Szkolenie przeznaczone dla: osób wchodzących na rynek pracy, przekwalifikujących się oraz osób zamierzających zatrudnić pracowników.
 


 

Program szkolenia:

Dzień 1 – Prawo pracy

- Formy zatrudnienia – umowy o pracę tryby nawiązywania i rozwiazywania stosunku pracy, umowy cywilno-prawne,
- Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
- Czas pracy, urlopy wypoczynkowe
- Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, zatrudnianie młodocianych
- Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
- Dokumentacja pracownicza
- Czas pracy – ewidencja  (ćwiczenia)

Dzień 2 – Prace szczególnie niebezpieczne
- Prace szczególnie niebezpieczne – podstawowe akty prawne
- Prace budowlane jako prace szczególnie niebezpieczne
- Prace związane z usuwaniem i transportem materiałów niebezpiecznych
- Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne
- Substancje i czynniki chemiczne
- Wypadki w pracy
- Podsumowanie szkolenia – rozmowy indywidualne z uczestnikami szkolenia (ćwiczenia)

 

Korzyści z udziału w szkoleniu to m.in.:

 • zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • uporządkowanie wiadomości z zakresu ewidencji czasu pracy oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej w tym ewidencji czasu pracy,
 • uporządkowanie wiadomości z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców, osoby kierujące pracownikami oraz osoby wykonujące prace.

   

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistę z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, na co dzień zajmującego się zagadnieniami związanymi nadzorem nad bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle oraz badaniem okoliczności wypadków w pracy, wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu oraz Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych.

 

Każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe.

Wydajemy certyfikat oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


 

Cena brutto
600,00 zł
Zapisz się
GOLD
HR / BHP / Szkolenie stacjonarne /

ABC BHP

WYKWALIFIKOWANI.EU Anna Jedziniak
Brak dostępnych terminów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z szerokim komentarzem na autentycznych przypadkach nieprzestrzegania przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 

Szkolenie przeznaczone dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, a także dla osób wchodzących na rynek pracy, przekwalifikujących się.


Program szkolenia:

 • Ogólne przepisy bhp
 • Ergonomia stanowisk pracy
 • Maszyny i urządzenia techniczne
 • Prace budowlane oraz prace szczególnie niebezpieczne
 • Transport i magazynowanie materiałów
 • Środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej
 • Wypadki w pracy   

   

Korzyści z udziału w szkoleniu to m.in.:
- zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- uporządkowanie wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców, osoby kierujące pracownikami oraz osoby wykonujące prace.

 

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistę z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, na co dzień zajmującym się zagadnieniami związanymi nadzorem nad bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle oraz badaniem okoliczności wypadków w pracy, wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
 

Każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe.
Wydajemy certyfikat oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


 

Cena brutto
250,00 zł
Zapisz się
GOLD
HR / BHP / Szkolenie stacjonarne /

ABC Prac budowlanych

WYKWALIFIKOWANI.EU Anna Jedziniak
Brak dostępnych terminów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami z zakresu prowadzenia prac budowlanych wraz z przestrzeganiem przepisów bhp oraz prawidłowym przygotowaniem
stanowiska pracy wraz z przystępnym komentarzem. Obszerne omówienia autentycznych przykładów nie przestrzegania przepisów bhp w budownictwie.
 

Szkolenie przeznaczone dla osób wchodzących na rynek pracy, przekwalifikujących się oraz pracodawców, zleceniodawców osób kierujących pracownikami.


Program szkolenia:
- Ogólne przepisy bhp
Ergonomia stanowisk pracy
- Maszyny i urządzenia techniczne
- Prace budowlane oraz prace szczególnie niebezpieczne
- Transport i magazynowanie materiałów
- Środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej
- Wypadki w pracy

 

Korzyści z udziału w szkoleniu to m.in.:

 • zapoznanie uczestników prawidłowymi procedurami przygotowania stanowiska pracy do wykonywania prac budowlanych,
 • zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlanych,
 • uporządkowanie wiadomości z zakresu profilaktycznych działań mających na celu eliminację wypadków w pracy,
 • zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców oraz osoby kierujące pracownikami w czasie przygotowania stanowiska pracy,
 • zdobycie podstawowych umiejętności dotyczących prowadzonej kontroli realizacji prac budowlanych przez PIP.

   

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistę z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, na co dzień zajmującym się zagadnieniami związanymi nadzorem nad bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle oraz badaniem okoliczności wypadków w pracy, wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.

 

Każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe.
Wydajemy certyfikat oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

 

 

 

Cena brutto
300,00 zł
Zapisz się
Mobbing i dyskryminacja - jak przeciwdziałać, jak zapobiegać?
HR / BHP / Szkolenie online

Mobbing i dyskryminacja - jak przeciwdziałać, jak zapobiegać?

Stowarzyszenie "Mediatorzy Polscy"
Brak dostępnych terminów

Program szkolenia uczy zmieniać sytuację konfliktową w potencjał organizacyjny, pomaga zminimalizować koszty związane z destruktywnymi sposobamirozwiązywania sporów, wspiera kadrę zarządającą, działy HR w tworzeniu kultury efektywnie zarządzającej konfliktem. Uczestnicy nabędą kompleksowe przygotowanie do zarządzania konfliktem oraz niwelowania sytuacji związanych z mobbingiem i dyskryminacją w miejscu pracy.

 


Metody pracy:
Szkolenie składa się z ponad 70% z praktyki i 30% teorii.


Uczestnicy będą ćwiczyć w mini grupach pod okiem praktyków specjalizujących się w zarządzaniu konfliktami związanymi z mobbingiem i dyskryminacją w miejscu pracy.
Trening ma za zadanie podnosić świadomość Uczestników odnośnie mechanizmów działania komunikacji w konflikcie i pod wpływem silnych emocji, szukanie alternatywnych sposobów komunikowania się, korygowanie metod błędnych, wypracowanie najbardziej skutecznych sposobów dochodzenia do porozumienia oraz sporządzania ewentualnych ugód.
 

 • Mini wykład z dyskusją.
 • Ćwiczenia w mini grupach, scenki sytuacyjne.
 • Trening umiejętności mediacyjnych.
 • Praca indywidualna i w grupach nad studium przypadku.
 • Symulacje mediacji związanych z mobbingiem i dyskryminacją

 

 

Program szkolenia:

Część 1 – Prawne i psychospołeczne mechanizmy mobbingu i dyskryminacji.

1. Kodeksowa i psychologiczna definicja mobbingu i dyskryminacji.
2. Cechy charakterystyczne mobbingu i jego źródła. Różnice między mobbingiem wstępującym, poziomym i pionowym.
3. Podobieństwa i różnice pomiędzy mobbingiem a dyskryminacją, nierównym traktowaniem w zatrudnieniu.
4. Identyfikowanie i rozpoznawanie zachowań mobbingowych, związanych z dyskryminacją i nierównym traktowaniem. Studium przypadku.
5. Profil psychologiczny sprawcy i ofiary mobbingu. Psychospołeczne mechanizmy wiktymizacji.
6. Potencjalne roszczenia pracownika, który padł ofiarą mobbingu. Aktualne akty prawne chroniące pracownika przed mobbingiem zatrudnionego na różne rodzaje umów. Konsekwencje prawne dla pracodawcy w przypadku wystąpienia mobbingu czy dyskryminacji.
7. Symulacje mediacji oparte na rzeczywistych mediacjach związanych z mobbingiem i dyskryminacją w miejscu pracy.
8. Postępowanie mediacyjne jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów związanych z mobbingiem i dyskryminacją w miejscu pracy.
9. Zasady mediacji, monolog mediatora, konstrukcja ugód.Część 2 – Sposoby postępowania wobec mobbingu i dyskryminacji

1. Konstruktywne sposoby reagowania na mobbing i dyskryminację. Trening umiejętności.
Stawianie granic.
Techniki komunikacji asertywnej.
Budująca informacja zwrotna.
Obrona przez manipulacją.
2. Praktyczne strategie organizacyjne pracodawcy przeciwdziałające mobbingowi i dyskryminacji.
Tworzenie nowej kultury organizacyjnej w oparciu o najnowsze wyniki badań organizacyjnych, społecznych i psychologicznych.
Projektowanie szkoleń metodycznych, integracyjnych, z zakresu budowania zespołów.
Organizacja coachingu, mentoringu i wsparcia psychologicznego.
3. Budowanie organizacji przyjaznej pracownikowi i podnoszącej efektywność pracowniczą.
4. Mediacje w miejscu pracy:
Techniki komunikacji zapobiegające mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy- trening kompetencji.
Obszary zastosowania mediacji w organizacji – podejmowanie działań o charakterze interwencji kryzysowej.
Rola i zadania mediatora – Kto może pełnić funkcję mediatora w miejscu pracy.
Rola i zadania skonfliktowanych stron – współpraca z mediatorem przy konflikcie związanym z mobbingiem i dyskryminacją.

 

Cena brutto
1250,00 zł
Zapisz się
Mediacje pracownicze
HR / BHP / Szkolenie online

Mediacje pracownicze

Stowarzyszenie "Mediatorzy Polscy"
Brak dostępnych terminów

Szkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania konfliktem i mediacji pracowniczych. Celem szkolenia jest wyposażenie Uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu rozumienia, zarządzania konfliktem w miejscu pracy. Program szkolenia uczy zmieniać sytuację konfliktową w potencjał organizacyjny, pomaga zminimalizować koszty związane z destruktywnymi sposobami rozwiązywania sporów, wspiera organizację w tworzeniu kultury efektywnie zarządzającej konfliktem. Uczestnicy nabędą kompleksowe przygotowanie do zarządzania konfliktem i pełnienia roli mediatorów w miejscu pracy.


 

Metody pracy:
Szkolenie składa się z ponad 70% z praktyki i 30% teorii. Omawiane techniki Uczestnicy będą ćwiczyć w mini grupach pod okiem praktyka specjalizującego się w zarządzaniu konfliktami. Trening ma za zadanie podnosić świadomość Uczestników odnośnie mechanizmów działania komunikacji w konflikcie i pod wpływem silnych emocji, szukanie alternatywnych sposobów komunikowania się, korygowanie metod błędnych, wypracowanie najbardziej skutecznych sposobów dochodzenia do porozumienia.
 

 

 • Miniwykład z dyskusją.
 • Ćwiczenia w mini grupach, scenki sytuacyjne.
 • Trening umiejętności mediacyjnych.
 • Praca indywidualna i w grupach nad studium przypadku.
 • Symulacja mediacji pracowniczych.
 • Ćwiczenia indywidualne, autotesty.


 

Czas trwania i forma szkolenia:
16 godzin zajęć warsztatowych
6h dydaktycznych e-learningu, ćwiczeń, treningów, testów indywidualnych.Cena:
Szkolenie online: 980 zł/os netto (platforma Ms Teams)

 

 • Szkolenie kończy się testem wiedzy. Każdy z Uczestników szkolenia po pozytywnym zdaniu testu otrzyma Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia i nabycie kompetencji.
 • Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe, instruktaże do ćwiczeń oraz wzory dokumentów sporządzanych w mediacji w formie do edytowania.


 

Program / oszary tematyczne:

1. Wprowadzenie do tematyki konfliktów w organizacji.
a. Przyczyny i mechanizmy powstawania i trwania konfliktów w organizacji. Studium przypadków.
b. Strategie rozwiązywania konfliktów, postawy w konfliktach. Ćwiczenia praktyczne z analizą porównawczą.

2. Zarządzanie komunikacją w konflikcie.
a. Mechanizmy, prawidłowości i zaburzenia komunikacji w organizacji. Analiza przekonań, nawyków, emocji wpływających na rozumienie i nadawanie komunikatów w organizacji.
b. Style zachowania, komunikacji, osobowości. Autoanaliza własnego stylu. Trening dostosowania sposobu przekazu do rozmówcy. Analiza efektywności różnych strategii.
c. Warunki konstruktywnej komunikacji w miejscu pracy. Bank dobrych praktyk.
d. Trening komunikacji transformującej, aktywnego słuchania, udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.
e. Wykorzystanie technik negocjacyjnych, reguł wpływu społecznego, perswazji w łagodzeniu sytuacji trudnych. Trening umiejętności.
f. Metody zapobiegania sporom pracowniczym. Profilaktyka konfliktów w miejscu pracy. Tworzenie systemu komunikacji wewnętrznej.

3. Mediacje pracownicze:
a. Obszary zastosowania mediacji, negocjacji w organizacji. Kierowanie spraw do mediacji pracowniczych.
b. Postawa, kompetencje, składniki efektywności mediatora.
c. Techniki mediacyjne charakterystyczne dla mediacji pracowniczych. Trening umiejętności.
d. Budowanie współpracy mediatora z pełnomocnikami, działem HR, kadrą kierowniczą w mediacji.
e. Wypracowanie procedur, zasad i przebiegu mediacji w miejscu pracy.
f. Uregulowania prawne dotyczące mediacji pracowniczej.
g. Dokumentacja mediatora – protokoły, wnioski, ugody.

4. Studium przypadku. Trening kompetencji.
a. Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych w zespole w oparciu o studium przypadku organizacji.
b. Prowadzenie rozmów koncyliacyjnych.
c. Prowadzenie mediacji w sprawie o mobbing.
d. Rozwiązywanie problemów związanych z oceną pracownika oraz stosowaniem systemu motywacyjnego.
e. Polubowne rozwiązywanie umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.

 

Cena brutto
980,00 zł
Zapisz się
Doradca edukacyjno-zawodowy osób niepełnosprawnych z elementami psychologii pracy i coachingu - kurs online
HR / BHP / Szkolenie online

Doradca edukacyjno-zawodowy osób niepełnosprawnych z elementami psychologii pracy i coachingu - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zdobycie podstawowego warsztatu z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego oraz zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej metodyki nauczania i uczenia się osób dorosłych (w tym osób niepełnosprawnych). Poznanie charakterystyki istoty psychologii pracy, a także jej przedmiotu, celu i zadań. Zdobycie umiejętności coachingowych w pracy z klientem.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący. Nastąpiła również deregulacja zawodu doradcy zawodowego. Szczegóły: http://deregulacjazawodow.pl/doradca-zawodowy/

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. METODYKA NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH 13 godz.
Andragogika, Asocjogram, Planowanie, realizacja, ewaluacja uczenia się dorosłych, Formułowanie celów uczenia się, Praca w grupach jako forma dydaktyczna i społeczna, Szkolna i pozaszkolna oświata dorosłych, Ewaluacja w procesie kształcenia
II. ISTOTA I ZADANIA PSYCHOLOGII PRACY 7 godz.
Specyfika przedmiotu psychologia pracy, Działy psychologii pracy, Przystosowanie pracy do człowieka, Przystosowanie człowieka do pracy (psychologia doboru zawodowego), Przystosowanie człowieka do pracy z innymi ludźmi, Model przystosowania zawodowego, Teorie motywacji do pracy, Interpersonalne komunikowanie się, Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów w organizacji pracy
III. WARSZTAT PRACY DORADCY EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO 9 godz.
Teorie wyboru zawodu, Kariera zawodowa, Stres w pracy, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kompetencje menedżerskie, Poradnictwo zawodowe i poradnictwo kariery zawodowej, Doradztwo zawodowe, Uwarunkowania społeczne i kulturowe w doradztwie zawodowym, Warsztat pracy doradcy zawodowego
IV. PODSTAWY OLIGOFRENOPEDAGOGIKI 11 godz.
Metody pracy z dzieckiem z głębokim upośledzeniem umysłowym, Metodyka nauczania lekko upośledzonych umysłowo, Etiologia upośledzenia umysłowego, Metody aktywizujące, Mózgowe porażenie dziecięce
V. PODSTWY PSYCHOLOGII PRACY 30 godz.
Istota i zadania psychologii pracy, Działy psychologii pracy, Psychologia pracy i jej podstawowe pojęcia, Teorie motywacji do pracy, Komunikacja i obieg informacji w organizacji, Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów w organizacji, Zachowanie się pracowników, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Psychologia pracy w praktyce, Metodologia badań psychologicznych
VI. NARZĘDZIA ORAZ TECHNIKI COACHINGOWE 18 godz.
Narzędzia i techniki wykorzystywane podczas sesji coachingowej, Struktura sesji coachingu, Sposoby myślenia według Edwarda de Bono, Analiza transakcyjna według Erica Bernea, Dilts i poziomy neurologiczne, Relacje oparte na postawach i potrzebach
VII. UMIEJĘTNOŚCI COACHINGOWE PRZYDATNE W PRACY DORADCY EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO 16 godz.
Budowanie zaufania jako czynnik komunikacji, Feedback oraz umiejętne zadawanie pytań, Schematy językowe, Ścieżka realizacji i siatka celów, Koncepcja zmian

Razem liczba godzin: 104

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
279,00 zł
Zapisz się

Wybierz spośród najlepszych ofert