Szkolenia HR / BHP

GOLD
HR / BHP / Stacjonarne / / Różne Miasta

Wypadek w pracy to nie zawsze przypadek

WYKWALIFIKOWANI.EU Anna Jedziniak
Brak dostępnych terminów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami z zakresu prowadzenia postępowania powypadkowego, 
tworzenia dokumentacji powypadkowej wraz z przystępnym komentarzem. Obszerne omówienia autentycznych przykładów.
 

Szkolenie przeznaczone dla pracodawców, managerów, pracowników działów kadr, jak również członków związków zawodowych i rad pracowniczych oraz służb bhp i
osób pełniących obowiązki służby bhp.


Program szkolenia:
- Ogólne przepisy związane z tematyką wypadków w pracy
- Postępowanie kontrolne PIP w związku z wypadkiem w pracy na terenie zakładu pracy
- Zagrożenia w środowisku pracy
- Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy
- Najczęstsze nieprawidłowości w postepowaniu wypadkowym
- Analiza przypadku – dla postępowania wypadkowego (ćwiczenia) 

Korzyści z udziału w szkoleniu to m.in.:
zapoznanie uczestników prawidłowymi procedurami postępowania w przypadku zaistnienia wypadku w pracy,
- zapoznanie uczestników z uprawnieniami Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych organów nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny badających zaistniały wypadek w pracy,
- uporządkowanie wiadomości z zakresu obowiązków zarówno dla „pracodawcy” oraz „poszkodowanego” związanych z zaistniałym wypadkiem w pracy,
- zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy w ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadku oraz formułowane wnioski pokontrolne,
- zdobycie podstawowych umiejętności dotyczących budowania odpowiedzi na środki prawne oraz prowadzenie procedury odwoławczej w przypadku kontroli PIP związanej w zaistniałym wypadkiem w pracy.

 

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistę z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, na co dzień zajmującym się zagadnieniami związanymi nadzorem nad bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle oraz badaniem okoliczności wypadków w pracy, wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.


Każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe.
Wydajemy certyfikat oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


 

Cena brutto
400,00 zł
Zapisz się
GOLD
HR / BHP / Stacjonarne / / Różne Miasta

Kontrola zakładu przez Państwową Inspekcję Pracy

WYKWALIFIKOWANI.EU Anna Jedziniak
Brak dostępnych terminów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami z zakresu prowadzenia kontroli przez organy administracji
publicznej wraz z przystępnym komentarzem. Obszerne omówienia autentycznych przykładów.
 

Szkolenie przeznaczone dla pracodawców, managerów, pracowników działów kadr, jak również członków związków zawodowych i rad pracowniczych oraz służb bhp i osób pełniących obowiązki służby bhp.


Program szkolenia:
- Ogólne przepisy związane z tematyką pracodawców, przedsiębiorców
- Uprawnienia Inspektora Pracy oraz podmiotu kontrolowanego w czasie prowadzonej kontroli organów Państwowej Inspekcji Pracy
- Przebieg kontroli PIP
- Najczęstsze nieprawidłowości
- Sankcje, wykroczenia wobec stwierdzonych naruszeń przepisów prawa pracy oraz przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
- Tworzenie odpowiedzi na środki prawne (ćwiczenia)

 

Korzyści z udziału w szkoleniu to m.in.:
zapoznanie uczestników z uprawnieniami Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych organów nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny,
- przedstawienie obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników, zleceniobiorców i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
- zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy w prowadzonej dokumentacji pracowniczej,
- zdobycie podstawowych umiejętności dotyczących budowania odpowiedzi na środki prawne oraz prowadzenie procedury odwoławczej.

 

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistę z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, na co dzień zajmującym się zagadnieniami związanymi nadzorem nad bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle oraz badaniem okoliczności wypadków w pracy, wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.Każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe.
Wydajemy certyfikat oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


 

Cena brutto
400,00 zł
Zapisz się
Budowanie Ścieżek Kariery
HR / BHP / Szkolenia Online /

Budowanie Ścieżek Kariery

Talent Rebel

Zapraszamy na warsztat online: BUDOWANIE ŚCIEŻEK KARIERY

Program dedykowany w szczególności dla pracowników działów HR i managerów oraz managerom operacyjnym zainteresowanym HR i alternatywami rozwojowymi dla pracowników.

Po sesji będziesz potrafić:
✅ Stworzyć alternatywy rozwojowe dla pracowników
✅ Zaplanować strukturę ścieżek kariery w oparciu o potrzeby organizacji
✅ Połączyć opcje rozwoju ze strategią sukcesji talentów
✅ Usprawnić komunikację dotyczącą rozwoju między organizacją a pracownikami

Program:
✅ Pojęcie kariery
✅ Dwie perspektywy kariery
✅ Budowanie mapy kariery
✅ Planowanie ścieżki rozwoju kariery
✅ Budowanie specjalnych ścieżek rozwoju
✅ Indywidualne aspekty kariery

Jeśli szukasz praktycznych rozwiązań, a nie suchych teorii, to ten program jest dla Ciebie.

 


 

Cena brutto
350,00 zł
Zapisz się
HR Partnerem dla Biznesu
HR / BHP / Szkolenia Online /

HR Partnerem dla Biznesu

Talent Rebel

Program dedykowany w szczególności dla pracowników działów HR, HR BP i HR Managerów, osób pracujących w działach rekrutacji, szkoleń czy administracji personalnej oraz osób zainteresowanych rozwojem w kierunku roli HR BP.

Zapraszamy na warsztat online: HR PARTNEREM DLA BIZNESU.


Po sesji będziesz potrafić:
✅ Rozumieć kluczową rolę HR w firmie
✅ Umieć zdefiniować strategiczne cele w roli HR Business Partnera
✅ Przygotować siebie i biznes do procesu zarządzania zmianą
✅ Określać priorytety i kluczowe kierunki we współpracy z biznesem Ciebie.

 

 

Cena brutto
350,00 zł
Zapisz się
Zarządzanie Talentami. Jak Wdrażać Proces?
HR / BHP / Szkolenia Online /

Zarządzanie Talentami. Jak Wdrażać Proces?

Talent Rebel

Zapraszamy na warsztat online: ZARZĄDZANIE TALENTAM. JAK WDRAŻAĆ PROCES?

Program dedykowany w szczególności dla pracowników działów HR i managerów oraz managerom operacyjnym zainteresowanym tematem identyfikacji talentów.

Po sesji będziesz potrafić:
✅ Skutecznie połączyć proces zarządzania talentami ze strategią firmy
✅ Wdrażać proces w organizacji
✅ Dokonać analizy organizacji i rewizji talentów
✅ Rozumieć jak powiązać ten proces z innymi procesami HR: jak rekrutacja, wynagradzanie czy rozwój

Program:
✅ Strategia zarządzania talentami
✅ Definicja talentu w organizacji – dopasowanie definicji do strategii
✅ Rekrutacja talentów – główne kryteria i podejście
✅ Narzędzia identyfikacji talentów i wybór ich wg skuteczności
✅ Analiza talentów w organizacji – matryca talentów
✅ Fazy dojrzałości procesów zarządzania talentami
✅ Rozwój talentów

Jeśli szukasz praktycznych rozwiązań, a nie suchych teorii, to ten program jest dla Ciebie.

 

 

Cena brutto
350,00 zł
Zapisz się
Train the Trainer w Śwecie Wirtualnym
HR / BHP / Szkolenia Online /

Train the Trainer w Śwecie Wirtualnym

Talent Rebel
Brak dostępnych terminów

Zapraszamy na warsztat online: TRAIN THE TRAINER W WIRTUALNYM ŚWIECIE.

Program dedykowany w szczególności dla trenerów wewnętrznych, osób zainteresowanych prowadzeniem szkoleń, pracowników działów HR i managerów.

Po sesji będzie potrafić:
✅ Zebrać potrzeby do efektywnego przeprowadzenia sesji
✅ Przygotować program w oparciu o różne style uczenia się
✅ Wykorzystywać różne narzędzia do angażowania uczestników
✅ Prowadzić skutecznie szkolenia w formie zdalnej

Program:
✅ Rola trenera w procesie rozwojowym
✅ Najważniejsze aspekty przygotowania programu szkoleniowego
✅ Cykl i style uczenia się dorosłych w kontekście budowania struktury szkolenia
✅ Formy/metody szkoleniowe oraz narzędzia wpierające rozwój i pracę zdalną
✅ Wywieranie wpływu w pracy trenera
✅ Ewaluacja w procesie szkoleniowym
✅ Współpraca wewnętrzna z działami biznesowymi
 

 

 

Cena brutto
350,00 zł
Zapisz się
Rola Asesora w Assessment i Development Centre
HR / BHP / Szkolenia Online /

Rola Asesora w Assessment i Development Centre

Talent Rebel

Program dedykowany w szczególności dla pracowników działów HR i managerów.

Zapraszamy na warsztat online: ROLA ASESORA W ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTRE.

UWAGA: Rekomendowane wcześniejsze uczestnictwo w module: "Przygotowanie Narzędzi AC/DC"

Po sesji będziesz potrafić:
✅ Prowadzić samodzielne obserwacje uczestników AC/DC
✅ Dokonywać oceny zachować uczestników
✅ Przygotować informację zwrotną
✅ Przekazać „feedback rozwojowy” uczestnikom

Jeśli szukasz praktycznych rozwiązań, a nie suchych teorii, to ten program jest dla Ciebie.

Cena brutto
350,00 zł
Zapisz się
Zarządzanie Kompetencjami
HR / BHP / Szkolenia Online /

Zarządzanie Kompetencjami

Talent Rebel

Zapraszamy na warsztat online: ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI.

Program dedykowany w szczególności dla trenerów wewnętrznych, osób zainteresowanych prowadzeniem szkoleń, pracowników działów HR, HR Business Partnerów, HR Managerów i Managerów Operacyjnych.

Po sesji będziesz potrafić:
✅ Zdefiniować model kompetencji swojej organizacji
✅ Umieć zdefiniować kluczowe kompetencje i nadać im mierzalne wskaźniki zachowań
✅ Zrewidować obecny model kompetencji i nadać mu funkcjonalny charakter
✅ Zaadaptować model kompetencji do kluczowych procesów HR, tj.: rekrutacja, rozwój, system awansów itp.

Program:
✅ Definicja kompetencji i ich znaczenie dla organizacji
✅ Budowanie modelu kompetencji: schemat, komunikacja, formowanie definicji, opisów, poziomów i skali
✅ Narzędzia wspierające zarządzanie kompetencjami
✅ Wdrożenie procesu oceny kompetencji w organizacji i zastosowanie go w procesach biznesowych
✅ Rodzaje modeli kompetencyjnych: kompetencje przyszłości i kompetencje specjalne, kompetencje liderskie – ich zastosowanie

Jeśli szukasz praktycznych rozwiązań, a nie suchych teorii, to ten program jest dla Ciebie.
 

 

 

Cena brutto
350,00 zł
Zapisz się
Zaawansowane Narzędzia Zarządzanie Talentami
HR / BHP / Szkolenia Online /

Zaawansowane Narzędzia Zarządzanie Talentami

Talent Rebel
Dostępne różne terminy

Program dedykowany w szczególności dla pracowników działów HR i managerów oraz managerom operacyjnym doświadczonym w temacie zarządzania talentami oraz uczestnikom naszej wprowadzającej sesji "Zarządzanie Talentami. Jak Wdrażać Proces?"

Zapraszamy na warsztat online: ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA TALENTAMI.


Po sesji będziesz potrafić:
✅ Wybrać odpowiednie narzędzia pod kątem efektywności dla biznesu
✅ Zaadaptować istniejące na rynku narzędzia do swoich potrzeb
✅ Połączyć różne działania HR-owe w jeden spójny model zarządzania talentami
✅ Przygotować rozwiązania rozwojowe dla talentów
✅ Wdrożyć cykliczne stosowanie narzędzi

Jeśli szukasz praktycznych rozwiązań, a nie suchych teorii, to ten program jest dla Ciebie.

 

Cena brutto
350,00 zł
Zapisz się
Przygotowanie Narzędzi Assessment i Development Centre
HR / BHP / Szkolenia Online /

Przygotowanie Narzędzi Assessment i Development Centre

Talent Rebel
Brak dostępnych terminów

Program dedykowany w szczególności dla pracowników działów HR, HR BP i HR Managerów, osób pracujących w działach rekrutacji, szkoleń czy Managerów i osób zainteresowanych wykorzystaniem narzędzia AC/DC.

Zapraszamy na warsztat online: PRZYGOTOWANIE NARZĘDZI ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTRE.


Po sesji będziesz potrafić:
✅ Samodzielnie przygotujesz plan AC/DC
✅ Zrobisz samodzielny przegląd potrzebnych kompetencji
✅ Wybierzesz właściwe zadania do ich pomiaru
✅ Zrozumiesz, jak skutecznie przygotować się do roli asesora
✅ Opracujesz i będziesz móc przedstawić konstruktywny feedback rozwojowy

 

 

Cena brutto
350,00 zł
Zapisz się
Doradca edukacyjno-zawodowy osób niepełnosprawnych z elementami psychologii pracy i coachingu - kurs online
HR / BHP / Szkolenia Online /

Doradca edukacyjno-zawodowy osób niepełnosprawnych z elementami psychologii pracy i coachingu - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Brak dostępnych terminów

Cel szkolenia: zdobycie podstawowego warsztatu z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego oraz zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej metodyki nauczania i uczenia się osób dorosłych (w tym osób niepełnosprawnych). Poznanie charakterystyki istoty psychologii pracy, a także jej przedmiotu, celu i zadań. Zdobycie umiejętności coachingowych w pracy z klientem.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący. Nastąpiła również deregulacja zawodu doradcy zawodowego. Szczegóły: http://deregulacjazawodow.pl/doradca-zawodowy/

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. METODYKA NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH 13 godz.
Andragogika, Asocjogram, Planowanie, realizacja, ewaluacja uczenia się dorosłych, Formułowanie celów uczenia się, Praca w grupach jako forma dydaktyczna i społeczna, Szkolna i pozaszkolna oświata dorosłych, Ewaluacja w procesie kształcenia
II. ISTOTA I ZADANIA PSYCHOLOGII PRACY 7 godz.
Specyfika przedmiotu psychologia pracy, Działy psychologii pracy, Przystosowanie pracy do człowieka, Przystosowanie człowieka do pracy (psychologia doboru zawodowego), Przystosowanie człowieka do pracy z innymi ludźmi, Model przystosowania zawodowego, Teorie motywacji do pracy, Interpersonalne komunikowanie się, Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów w organizacji pracy
III. WARSZTAT PRACY DORADCY EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO 9 godz.
Teorie wyboru zawodu, Kariera zawodowa, Stres w pracy, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kompetencje menedżerskie, Poradnictwo zawodowe i poradnictwo kariery zawodowej, Doradztwo zawodowe, Uwarunkowania społeczne i kulturowe w doradztwie zawodowym, Warsztat pracy doradcy zawodowego
IV. PODSTAWY OLIGOFRENOPEDAGOGIKI 11 godz.
Metody pracy z dzieckiem z głębokim upośledzeniem umysłowym, Metodyka nauczania lekko upośledzonych umysłowo, Etiologia upośledzenia umysłowego, Metody aktywizujące, Mózgowe porażenie dziecięce
V. PODSTWY PSYCHOLOGII PRACY 30 godz.
Istota i zadania psychologii pracy, Działy psychologii pracy, Psychologia pracy i jej podstawowe pojęcia, Teorie motywacji do pracy, Komunikacja i obieg informacji w organizacji, Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów w organizacji, Zachowanie się pracowników, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Psychologia pracy w praktyce, Metodologia badań psychologicznych
VI. NARZĘDZIA ORAZ TECHNIKI COACHINGOWE 18 godz.
Narzędzia i techniki wykorzystywane podczas sesji coachingowej, Struktura sesji coachingu, Sposoby myślenia według Edwarda de Bono, Analiza transakcyjna według Erica Bernea, Dilts i poziomy neurologiczne, Relacje oparte na postawach i potrzebach
VII. UMIEJĘTNOŚCI COACHINGOWE PRZYDATNE W PRACY DORADCY EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO 16 godz.
Budowanie zaufania jako czynnik komunikacji, Feedback oraz umiejętne zadawanie pytań, Schematy językowe, Ścieżka realizacji i siatka celów, Koncepcja zmian

Razem liczba godzin: 104

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
249,00 zł
Zapisz się

Wybierz spośród najlepszych ofert