Szkolenia Talent Rebel

Wywieranie Wpływu
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenia Online /

Wywieranie Wpływu

Talent Rebel

Zapraszamy na warsztat online: WYWIERANIE WPŁYWU

Program dedykowany w szczególności nowym i doświadczonym managerom, kierownikom działów, którzy chcieliby rozwinąć swoje zdolności wywierania wpływu, a także managerom i pracownikom działów HR.

Po sesji będziesz potrafić:
✅ Rozumieć znaczenie wywieranego przez siebie wpływu
✅ Wywierać świadomie wpływ na innych
✅ Budować skuteczne komunikaty do przekonywania innych
✅ Stosować narzędzia językowe w codziennej pracy

Program:
✅ Rodzaje i style wywierania wpływu
✅ 7 źródeł oddziaływania
✅ Techniki wywierania wpływu i perswazji
✅ Skuteczna komunikacja i techniki językowe
✅ Impakt jako rezultat wywieranego wpływu
✅ Samoświadomość w wywieraniu wpływu i wykorzystanie skutecznych stylów
✅ Wywieranie wpływu w zarządzaniu zespołem

Jeśli szukasz praktycznych rozwiązań, a nie suchych teorii, to ten program jest dla Ciebie.
 

Cena brutto
350,00 zł
Zapisz się
Zarządzanie Talentami. Jak Wdrażać Proces?
HR / BHP / Szkolenia Online /

Zarządzanie Talentami. Jak Wdrażać Proces?

Talent Rebel

Zapraszamy na warsztat online: ZARZĄDZANIE TALENTAM. JAK WDRAŻAĆ PROCES?

Program dedykowany w szczególności dla pracowników działów HR i managerów oraz managerom operacyjnym zainteresowanym tematem identyfikacji talentów.

Po sesji będziesz potrafić:
✅ Skutecznie połączyć proces zarządzania talentami ze strategią firmy
✅ Wdrażać proces w organizacji
✅ Dokonać analizy organizacji i rewizji talentów
✅ Rozumieć jak powiązać ten proces z innymi procesami HR: jak rekrutacja, wynagradzanie czy rozwój

Program:
✅ Strategia zarządzania talentami
✅ Definicja talentu w organizacji – dopasowanie definicji do strategii
✅ Rekrutacja talentów – główne kryteria i podejście
✅ Narzędzia identyfikacji talentów i wybór ich wg skuteczności
✅ Analiza talentów w organizacji – matryca talentów
✅ Fazy dojrzałości procesów zarządzania talentami
✅ Rozwój talentów

Jeśli szukasz praktycznych rozwiązań, a nie suchych teorii, to ten program jest dla Ciebie.

 

 

Cena brutto
350,00 zł
Zapisz się
Budowanie Ścieżek Kariery
HR / BHP / Szkolenia Online /

Budowanie Ścieżek Kariery

Talent Rebel

Zapraszamy na warsztat online: BUDOWANIE ŚCIEŻEK KARIERY

Program dedykowany w szczególności dla pracowników działów HR i managerów oraz managerom operacyjnym zainteresowanym HR i alternatywami rozwojowymi dla pracowników.

Po sesji będziesz potrafić:
✅ Stworzyć alternatywy rozwojowe dla pracowników
✅ Zaplanować strukturę ścieżek kariery w oparciu o potrzeby organizacji
✅ Połączyć opcje rozwoju ze strategią sukcesji talentów
✅ Usprawnić komunikację dotyczącą rozwoju między organizacją a pracownikami

Program:
✅ Pojęcie kariery
✅ Dwie perspektywy kariery
✅ Budowanie mapy kariery
✅ Planowanie ścieżki rozwoju kariery
✅ Budowanie specjalnych ścieżek rozwoju
✅ Indywidualne aspekty kariery

Jeśli szukasz praktycznych rozwiązań, a nie suchych teorii, to ten program jest dla Ciebie.

 


 

Cena brutto
350,00 zł
Zapisz się
Motywacja. Jak Ją Odkrywać i Zarządzać?
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenia Online /

Motywacja. Jak Ją Odkrywać i Zarządzać?

Talent Rebel

Zapraszamy na warsztat online: MOTYWACJA. JAK JĄ ODKRYWAĆ I ZARZĄDZAĆ?

Program dedykowany w szczególności nowym i doświadczonym managerom, którzy chcieliby rozwinąć swoje zdolności delegowania zadań, a także pracownikom HR.

Po sesji będziesz potrafić:
✅ Umiejętnie rozmawiać z pracownikami o tym, co ich motywuje
✅ Rozumieć czynniki motywacyjne i dopasować odpowiednie do pracownika zadania
✅ Reagować w sytuacjach wymagających interwencji w przypadku spadku motywacji
✅ Podtrzymywać motywację pracowników
✅ Zbudować plan i dostosować narzędzia do długofalowego zarządzania pracownikiem

Program:
✅ Potrzeby, motywacje, a wartości
✅ Perspektywy motywacji i ich znaczenie w zarządzaniu
✅ Indywidualne aspekty motywacji
✅ Znaczenie motywacji zespołowej
✅ Odkrywanie motywatorów pracowników
✅ Procesy biznesowe, a perspektywa motywacji

Jeśli szukasz praktycznych rozwiązań, a nie suchych teorii, to ten program jest dla Ciebie.
 

 

Cena brutto
350,00 zł
Zapisz się
Pewność w Zmianie
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenia Online /

Pewność w Zmianie

Talent Rebel

Zapraszamy na warsztat online: PEWNOŚĆ W ZMIANIE.

Program dedykowany w szczególności dla pracowników działów HR, HR Business Partnerów, HR Managerów i Managerów Operacyjnych.

Po sesji będzie potrafić:
✅ Zrozumieć zmianę i swoją rolę w niej
✅ Umieć wspierać zespół i przeprowadzić go przez proces zmian
✅ Znajdować motywatory do przechodzenia przez zmianę dla siebie i swojego zespołu
✅ Zaangażować pracowników do procesu zmiany
✅ Skutecznie komunikować się w zmianie

Program:
✅ Perspektywa organizacyjna i projektowa zmiany
✅ 3 poziomy zmiany: indywidualny, zespołowy, organizacyjny
✅ Psychologiczne aspekty zarządzania zmianą (krzywa zmiany)
✅ Zmiana w kontekście osobistym i systemowym
✅ 4Role w zarządzaniu zmianą
✅ Motywowanie i angażowanie w zmianie - jak być liderem w zarządzaniu zmianą
✅ Etapy zarządzania zmianą (wg Kottera): planowanie, komunikacja i wdrożenie zmiany
✅ Pułapki zmiany - czego się wystrzegać?
 

Cena brutto
350,00 zł
Zapisz się
Train the Trainer w Śwecie Wirtualnym
HR / BHP / Szkolenia Online /

Train the Trainer w Śwecie Wirtualnym

Talent Rebel
Brak dostępnych terminów

Zapraszamy na warsztat online: TRAIN THE TRAINER W WIRTUALNYM ŚWIECIE.

Program dedykowany w szczególności dla trenerów wewnętrznych, osób zainteresowanych prowadzeniem szkoleń, pracowników działów HR i managerów.

Po sesji będzie potrafić:
✅ Zebrać potrzeby do efektywnego przeprowadzenia sesji
✅ Przygotować program w oparciu o różne style uczenia się
✅ Wykorzystywać różne narzędzia do angażowania uczestników
✅ Prowadzić skutecznie szkolenia w formie zdalnej

Program:
✅ Rola trenera w procesie rozwojowym
✅ Najważniejsze aspekty przygotowania programu szkoleniowego
✅ Cykl i style uczenia się dorosłych w kontekście budowania struktury szkolenia
✅ Formy/metody szkoleniowe oraz narzędzia wpierające rozwój i pracę zdalną
✅ Wywieranie wpływu w pracy trenera
✅ Ewaluacja w procesie szkoleniowym
✅ Współpraca wewnętrzna z działami biznesowymi
 

 

 

Cena brutto
350,00 zł
Zapisz się
Zarządzanie Kompetencjami
HR / BHP / Szkolenia Online /

Zarządzanie Kompetencjami

Talent Rebel

Zapraszamy na warsztat online: ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI.

Program dedykowany w szczególności dla trenerów wewnętrznych, osób zainteresowanych prowadzeniem szkoleń, pracowników działów HR, HR Business Partnerów, HR Managerów i Managerów Operacyjnych.

Po sesji będziesz potrafić:
✅ Zdefiniować model kompetencji swojej organizacji
✅ Umieć zdefiniować kluczowe kompetencje i nadać im mierzalne wskaźniki zachowań
✅ Zrewidować obecny model kompetencji i nadać mu funkcjonalny charakter
✅ Zaadaptować model kompetencji do kluczowych procesów HR, tj.: rekrutacja, rozwój, system awansów itp.

Program:
✅ Definicja kompetencji i ich znaczenie dla organizacji
✅ Budowanie modelu kompetencji: schemat, komunikacja, formowanie definicji, opisów, poziomów i skali
✅ Narzędzia wspierające zarządzanie kompetencjami
✅ Wdrożenie procesu oceny kompetencji w organizacji i zastosowanie go w procesach biznesowych
✅ Rodzaje modeli kompetencyjnych: kompetencje przyszłości i kompetencje specjalne, kompetencje liderskie – ich zastosowanie

Jeśli szukasz praktycznych rozwiązań, a nie suchych teorii, to ten program jest dla Ciebie.
 

 

 

Cena brutto
350,00 zł
Zapisz się
Warsztat Moich Mocnych Stron (z badaniem Clifton Strengths)
Psychologia / Szkolenia Online /

Warsztat Moich Mocnych Stron (z badaniem Clifton Strengths)

Talent Rebel

Program dedykowany każdemu, kto chciałby poznać i zrozumieć swoje talenty i nauczyć się, jak je rozwijać w mocne strony.

Zapraszamy na warsztat online: WARSZTAT MOICH MOCNYCH STRON. Z wykorzystaniem Clifton Strengths


❗️UWAGA: Cena zawiera koszt kwestionariusza „TOP 5 Clifton Strengths” oraz cenę warsztatu online (4 godz.)

Po sesji będziesz potrafić:
✅ Planować swój rozwój w oparciu o mocne strony
✅ Rozumieć swój sposób działania, odczuwania i myślenia w kontekście swoich talentów
✅ Ustalić świadome kroki w swojej karierze zawodowej
✅ Korzystać z talentów w perspektywie zespołowej

Jeśli szukasz praktycznych rozwiązań, a nie suchych teorii, to ten program jest dla Ciebie.

 

 

Cena brutto
479,00 zł
Zapisz się
Siła Feedback'u
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenia Online /

Siła Feedback'u

Talent Rebel

Program dedykowany w szczególności dla pracowników i managerów, zarówno działów operacyjnych, jak i HR.

Zapraszamy na warsztat online: SIŁA FEEDBACKU.

Po sesji będziesz potrafić:
✅ Przygotować strukturę i siebie do przekazania informacji zwrotnej
✅ Skutecznie poprowadzić sesję „feedback’ową” z pracownikiem
✅ Zarządzić emocjami podczas przekazywania trudnych informacji
✅ Przekazać informacje i zasugerować odpowiednie akcje do zmiany
✅ Zbudować dialog z pracownikiem

Jeśli szukasz praktycznych rozwiązań, a nie suchych teorii, to ten program jest dla Ciebie.

Cena brutto
350,00 zł
Zapisz się
Rola Asesora w Assessment i Development Centre
HR / BHP / Szkolenia Online /

Rola Asesora w Assessment i Development Centre

Talent Rebel

Program dedykowany w szczególności dla pracowników działów HR i managerów.

Zapraszamy na warsztat online: ROLA ASESORA W ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTRE.

UWAGA: Rekomendowane wcześniejsze uczestnictwo w module: "Przygotowanie Narzędzi AC/DC"

Po sesji będziesz potrafić:
✅ Prowadzić samodzielne obserwacje uczestników AC/DC
✅ Dokonywać oceny zachować uczestników
✅ Przygotować informację zwrotną
✅ Przekazać „feedback rozwojowy” uczestnikom

Jeśli szukasz praktycznych rozwiązań, a nie suchych teorii, to ten program jest dla Ciebie.

Cena brutto
350,00 zł
Zapisz się
HR Partnerem dla Biznesu
HR / BHP / Szkolenia Online /

HR Partnerem dla Biznesu

Talent Rebel

Program dedykowany w szczególności dla pracowników działów HR, HR BP i HR Managerów, osób pracujących w działach rekrutacji, szkoleń czy administracji personalnej oraz osób zainteresowanych rozwojem w kierunku roli HR BP.

Zapraszamy na warsztat online: HR PARTNEREM DLA BIZNESU.


Po sesji będziesz potrafić:
✅ Rozumieć kluczową rolę HR w firmie
✅ Umieć zdefiniować strategiczne cele w roli HR Business Partnera
✅ Przygotować siebie i biznes do procesu zarządzania zmianą
✅ Określać priorytety i kluczowe kierunki we współpracy z biznesem Ciebie.

 

 

Cena brutto
350,00 zł
Zapisz się
Zaawansowane Narzędzia Zarządzanie Talentami
HR / BHP / Szkolenia Online /

Zaawansowane Narzędzia Zarządzanie Talentami

Talent Rebel
Dostępne różne terminy

Program dedykowany w szczególności dla pracowników działów HR i managerów oraz managerom operacyjnym doświadczonym w temacie zarządzania talentami oraz uczestnikom naszej wprowadzającej sesji "Zarządzanie Talentami. Jak Wdrażać Proces?"

Zapraszamy na warsztat online: ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA TALENTAMI.


Po sesji będziesz potrafić:
✅ Wybrać odpowiednie narzędzia pod kątem efektywności dla biznesu
✅ Zaadaptować istniejące na rynku narzędzia do swoich potrzeb
✅ Połączyć różne działania HR-owe w jeden spójny model zarządzania talentami
✅ Przygotować rozwiązania rozwojowe dla talentów
✅ Wdrożyć cykliczne stosowanie narzędzi

Jeśli szukasz praktycznych rozwiązań, a nie suchych teorii, to ten program jest dla Ciebie.

 

Cena brutto
350,00 zł
Zapisz się
Odkryj Swój Talent! - BEZPŁATNY WEBINAR
Psychologia / Szkolenia Online /

Odkryj Swój Talent! - BEZPŁATNY WEBINAR

Talent Rebel
Brak dostępnych terminów

Zapraszamy na bezpłatny webinar: ODKRYJ SWÓJ TALENT!

Program dedykowany wszystkim zainteresowanym identyfikacją i rozwojem swoich talentów, a przede wszystkim managerom czy pracownikom HR odpowiedzialnym za rozwój ludzi w organizacjach.
JEDYNY RAZ W TYM ROKU W BEZPŁATNEJ ODSŁONIE!

Podczas sesji dowiesz się i nauczysz się:
✅ Jak Identyfikować swój talent i talenty innych
✅ Zrozumiesz jakie są Twoje mocne strony lub osób w Twojej organizacji
✅ Jak możesz mocne strony (swoje lub swojego zespołu) wykorzystywać i rozwijać
✅ Podejmiesz decyzje, które talenty, dla Ciebie lub ludzi w Twojej organizacji, są szczególnie ważne
 

Cena brutto
0,00 zł
Zapisz się
Indywidualna Rozmowa Rozwojowa
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenia Online /

Indywidualna Rozmowa Rozwojowa

Talent Rebel

Program dedykowany w szczególności dla liderów, managerów operacyjnych zajmujących się rozwojem pracowników, pracowników HR oraz HR managerów i HR BP.

Zapraszamy na warsztat online: INDYWIDUALNA ROZMOWA ROZWOJOWA.


Po sesji będziesz potrafić:
✅ Rozmawiać z pracownikiem o rozwoju
✅ Diagnozować potrzeby rozwojowe pracownika
✅ Skutecznie przeprowadzić rozmowę rozwojową
✅ Połączyć rozwój z potrzebami biznesowymi
✅ Zarządzać oczekiwaniami co do rozwoju pracownika i wskazywania korzyści
✅ Stworzyć plan rozwoju z pracownikiem

 

 

Cena brutto
350,00 zł
Zapisz się
Przygotowanie Narzędzi Assessment i Development Centre
HR / BHP / Szkolenia Online /

Przygotowanie Narzędzi Assessment i Development Centre

Talent Rebel
Brak dostępnych terminów

Program dedykowany w szczególności dla pracowników działów HR, HR BP i HR Managerów, osób pracujących w działach rekrutacji, szkoleń czy Managerów i osób zainteresowanych wykorzystaniem narzędzia AC/DC.

Zapraszamy na warsztat online: PRZYGOTOWANIE NARZĘDZI ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTRE.


Po sesji będziesz potrafić:
✅ Samodzielnie przygotujesz plan AC/DC
✅ Zrobisz samodzielny przegląd potrzebnych kompetencji
✅ Wybierzesz właściwe zadania do ich pomiaru
✅ Zrozumiesz, jak skutecznie przygotować się do roli asesora
✅ Opracujesz i będziesz móc przedstawić konstruktywny feedback rozwojowy

 

 

Cena brutto
350,00 zł
Zapisz się
Sztuka Delegowania
Zarządzanie / Organizacja / Szkolenia Online /

Sztuka Delegowania

Talent Rebel

Program dedykowany w szczególności nowym i doświadczonym managerom, którzy chcieliby rozwinąć swoje zdolności delegowania zadań.

Zapraszamy na warsztat online: SZTUKA DELEGOWANIA.


Po sesji będziesz potrafić:
✅ Wybrać odpowiednie narzędzia pod kątem efektywności dla biznesu
✅ Efektywnie delegować zadania i odpowiedzialności
✅ Angażować zespół poprzez przypisywanie zadań
✅ Budować kulturę wzajemnego wspierania się w zespole

Jeśli szukasz praktycznych rozwiązań, a nie suchych teorii, to ten program jest dla Ciebie.

 

 

Cena brutto
350,00 zł
Zapisz się

Wybierz spośród najlepszych ofert