Artykuły kategorii: All Training And It - prawnicze

Kryteria wyszukiwania


27.02.2021

Informacja Publiczna

Pojęcie informacji publicznej pojawia się bardzo często w sferze związanej z administracją publiczną. Jest to prawo do uzyskania informacji o dział... Czytaj więcej

27.02.2021

Tajemnica Przedsiębiorstwa

Pojecie tajemnicy przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane przez ustawodawcę w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. U... Czytaj więcej